Välkommen till

BG Öhmans Gräv i Vitå AB

Vi är ett entreprenadföretag som specialiserat oss på att utföra husdräneringar, planering av tomter samt markarbete åt privatpersoner.

Företaget är även konsult för utförande av enskilda VA-anläggningar.

BG Öhmans Gräv i Vitå AB tillverkar dessutom egen sorterad jord som vi både säljer och levererar.
Vi åtar oss arbete främst inom Luleå kommun.

BG Öhmans gräv är medlem i ME (Maskinentreprenörerna) och BDX

Vi både säljer och

levererar egen sorterad jord!

Hör gärna av Er till oss
om Ni vill veta mer!

BG Öhmans Gräv i Vitå AB
Vitåvägen 710
955 96 VITÅ

Telefon: 0924-300 73
Fax: 0924-300 79
Mobil: 070-675 82 12

E-post: be_ge40@hotmail.com