Verksamhet

BG Öhmans Gräv i Vitå AB startades 1981 av Bo-Gunnar Öhman. 1997 blev företaget registrerat som aktiebolag. Företaget har fyra anställda men antalet varierar beroende på säsong.

Kabelförläggning av alla slag är vår specialitet och vi utför arbeten i större delen av Norrbotten.

Vi håller även på att göra husdräneringar, husgrunder, grönytor, markarbete samt planering åt privatpersoner.

Företaget är även konsult för utförande av enskilda VA-anläggningar.

Vi är miljöcertifierade enligt ISO genom vårt medlemskap i BDX. BG Öhmans Gräv i Vitå AB är också medlem i ME (Maskinentreprenörerna).
Bild föreställande: hus